Follow // Dashboard
What Makes You Beautiful
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Tuesday, August 25, 2009 • 8:18 AM • 0 comments


PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia telah di tubuhkan pada tahun 1966 sebagai sebuah unit di bawah Arkib Negara yang berperanan melaksanakan Akta Pemeliharaan Buku-Buku 1966 dan penerbitan Bibliografi Negara Malaysia. Akta tersebut telah digantikan dengan Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986. Akta ini mewajibkan semua penerbit menyerahkan 5 naskah bahan cetak dan 2 naskah bahan bukan cetak kepada Perpustakaan Negara Negara.

Pada 1 September 1972 Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80) telah di luluskan dan dalam tahun 1977 Perpustakaan Negara Malaysia telah dijadikan sebagai sebuah Jabatan Kerajaan Persekutuan dengan perlantikan Ketua Pengarah sendiri. Akta ini telah dipinda dalam tahun 1987 selaras dengan perkembangan perpustakaan. Sejak itu, Perpustakaan Negara Malaysia terus mengorak langkah dan telah berkembang dengan pesatnya

Mulai 4 Mei 2006, Perpustakaan Negara Malaysia secara rasmi telah di letakkan sebagai salah sebuah agensi di bawah Kementerian Kebudyaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Kalau nak tahu lebih lanjut anda boleh click di sini>http://www.malaysiamerdeka.gov.my/index_bm.php

Labels:


xoxo, Mrs. Zayn Malik

One Direction - One Thing♥

Tweet Tweet <3